Pārskats

Konsultācijas - sākuma fāze

Pirmā mūsu Optimizēto drukas pakalpojumu fāze ir līdzīga fiziskās formas pārbaudei. Mūsu speciālisti analizē jūsu drukas infrastruktūras pašreizējo stāvokli, ņemot vērā sistēmas vidi, darba plūsmas un procesus, izmaksas un drošību (“slimības vēsture”), konstatē uzlabojumu potenciālu (“diagnoze”) un iesaka optimizācijas iespējas (“ārstēšana”).

Konsultācijas: datu apkopošana - analīze – optimizācija

 • OPS izprot jūsu infrastruktūru, izskatot tās uzbūvi un veicot dokumentēšanu
 • OPS sadarbojas ar jūsu darbiniekiem datu ievākšanas un analīzes laikā
 • OPS konstatē trūkumus jūsu ikdienas darbā
 • OPS pārbauda jūsu izejmateriālu iepirkšanas un uzglabāšanas procesus, iesaka optimizēšanas veidus
 • OPS konsultācijas: nosaka to, kas ir pieejams, maina, ja kaut kā trūkst

Datu apkopošana

Konsultācijas - sākuma fāze

Labākā vieta, kur atrast problēmas  un izmaksu efektivitātes trūkumus, ir vieta, kur tie faktiski rodas: jūsu uzņēmumā. Šī iemesla dēļ mēs cenšamies noteikt esošo situāciju uz vietas, intervējot darbiniekus, kuri piedalās drukas darbu plūsmās.

Esošā stāvokļa (status quo) noteikšana:

 • Kādas sistēmas un tīkli tiek izmantoti jūsu uzņēmumā?
 • Kādas ir izmaksas ekspluatācijas materiāliem (piem., papīram, toneriem, elektrībai)?
 • Darba plūsmas dokumentācija: drukas apjomi, darbaspēka patēriņš, drošība?
 • Materiālu iegāde: ieguldījumi, amortizācija?
 • Izdevumi programmatūrai, atbalstam, uzturēšanai un remontam?

Analīze

Konsultācijas - sākuma fāze

Mēs analizējam jūsu sistēmas funkcionalitāti un ekonomisko efektivitāti. OPS pārzina visas drukas sistēmas, to savietojamību un potenciālu. Tādēļ mēs varam viegli atdalīt sevi pierādījušas sistēmas no komponentiem, kurus ir iespējams uzlabot.

Esošā stāvokļa (status quo) analīze:

 • Kādas sistēmas jūsu drukas vidē strādā veiksmīgi?
 • Kādām sistēmām ir savienojamības problēmas?
 • Vai jūsu ekspluatācijas materiālu izmaksas ir pārāk augstas?
 • Kādi komponenti samazina jūsu darba plūsmu efektivitāti?
 • Vai pastāv ietaupījumu potenciāls apkopei, remontdarbiem un atbalstam?

Optimizācija

Konsultācijas - sākuma fāze

Pēc precīzas analīzes un diagnozes veikšanas, OPS projektē optimālo drukas sistēmu, balstoties uz jūsu individuālajiem datiem un jūsu darbinieku pieredzi. Mēs izprotam šo projektu kā aktīvu un profilaktisku risinājumu, kas piedāvā visas iespējas, kas ir nepieciešamas uzlabojumu veikšanai nākotnē.

Esošā stāvokļa (status quo) optimizēšana:

 • Kādu aparatūru jūs uzskatāt par vēlamu tehnoloģiskā un ekonomiskā ziņā?
 • Kāda programmatūra ir piemērota jūsu darbam (tehnoloģiskajiem procesiem)?
 • Kā jūs varat sasniegt darba plūsmu attistību un efektivitāti jūsu darbinieku vidū?
 • Kā jūs varat izveidot pilnīgu, kvalitatīvu jūsu drukas procesu vadību?
 • Kāda darbinieku apmācība jums ir nepieciešama?